Hvorfor skyter prisene i været på kabel- og elektro-produkter?

Årsaken er økte innkjøpskostnader. Det er mange kostnadsfaktorer som må tas hensyn til og som påvirker produsenter, distributører og leverandører.

Kostnadsøkninger på råvarer fører til høyere pris. 

La oss ta en titt på noen av kostnadsdriverne:

Økte kobberpriser
27% prisøkning hittil i 2021
85% prisøkning de siste 12 måneder (ref. Goldman Sachs-analytikere).

 • Prisøkningene skyldes blant annet:
  Kinas økonomiske oppgang fra pandemien.
  Kina har høyest forbruk av kobber i verden.
 • Bærekraftige grønne energiincentiver i Europa, USA og Kina.
  Fornybar energi i form av elektrifisering har økt behovet for kobberets svært gode termiske og elektriske egenskaper.
 • Økt etterspørsel har ført til råvaremangel.
  Kobberproduserende land som Chile, Peru, Kina og USA sliter med å møte den  høye etterspørselen. Dette spiller en avgjørende rolle i den store økningen i kobberprisene.
 • Chile har hatt store utfordringer med utvinning
  Chile er verdens ledende eksportør av kobber og har hatt store utfordringer med Koronasyke gruvearbeidere og fagforeningsstreiker.
 • Svakere US Dollar mot andre valutaer , f.eks Euro
  Dette kan gi mer kjøpekraft mot kobber og andre råvarer.

Denne grafen viser tydelig den stigende trenden på kobberprisene:

Sitgende pristrend på kobberpriser

Kobberpriser fra 1. april 2020 –28.april 2021 (USD) Kilde: LME

 

Stifel Financial-analytikere sier:
"Av alle metallene som brukes i generering, overføring, lagring og forbruk er kobber fellesnevneren. Elektrisitetsproduksjon, infrastruktur, energilagring og forbruk – alle krever kobber".

Økt grad av elektrifisering, både globalt og i Norge, krever mer og mer kabel og andre elektroprodukter.

Ifølge European Copper Institute er det anslått at det verdensomspennende kobberforbruket vil øke mer enn 40% innen 2035.

 

Kraftig prisøkning på PVC – og Polymer-forbindelser

Kraftig prisøkning på PVC – og Polymer-forbindelser 
PVC og Polymerforbindelser brukes bl.a. som isolasjons- og kappemateriell.
Disse råvarene brukes i kabler, ledninger, nipler og rillerør.

Økning i emballasjekostnader
15-20% økning for trebasert emballasje, kryssfiner, kabeltromler og pappemballasje.
30% økning på pallepriser på 1 år.

Økning i frakt- og logistikk-kostnader
Økte frakt-, logistikk og transportkostnader.
Kostnadene har økt etterhvert som verdensøkonomien kommer seg etter pandemien. Eks. 400%  økning på sjøfrakt med container de siste 12 måneder.

Leveringstider
Økt etterspørsel og knapphet på råvarer gir høyere pris og lengre leveringstider.
Flere av våre leverandører melder om dobling av leveringstid, enkelte melder også Force Majeure. Dette stiller enorme krav til oss som leverandør for å sikre varetilgang til våre kunder. Situasjonen er uoversiktlig og kan føre til lengre leveringstid enn normalt.

Raw materials in cables

Hvordan kan LAPP Norway hjelpe deg?
I et mer langsiktig perspektiv kan ingen produsenter eller distributører forutsi svingningene innen valuta, råvarepriser eller andre kostnadsfaktorer.

LAPP Norways Supply Chain Manager Eskil Ravnang Nilsen sier:
"Innkjøpsteamet hos oss gjør alt i sin makt for å kjøpe alle produkter til best mulig pris for våre kunder. Vi analyserer løpende behov, kobbertrender, produksjonsalternativer, transport- og lagringsalternativer".

Vi anbefaler våre kunder å ta hensyn til sårbarheten på kostnader, både når det gjelder     kort- og langsiktig materialplanlegging og innkjøp.

Kontakt din salgsrepresentant for å få hjelp til å finne de beste produktene og eventuelle alternativer som kan hjelpe deg.

Har du spørsmål, ta kontakt.

Drammen 29.04.2021

LAPP Norway