NFPA 79

NFPA 79 brannvernstandard setter krav til elektrisk utstyr som skal brukes i USA og Canada. Våre produkter er NFPA 79-sertifisert.

service wissenscenter nfpa79 Titelbild Ampel
NFPA (National Fire Protection Association) standarder gjelder for alle apparater og maskiner i USA og Canada. Overholdelse av disse standardene være sertifisert av et anerkjent laboratorium.

Komponentene som brukes i apparater og maskiner, for eksempel kabler, kabelgjennomføringer og kontakter, aksepteres kun hvis de har blitt testet for en bestemt applikasjon. Når de har blitt testet, blir de gitt en samsvarsmerking for å vise at de oppfyller de nødvendige standarder.

Når sertifiserte produkter brukes, kan apparater og maskiner godkjennes for bruk mye raskere, enklere og mer kostnadseffektivt. Kabler, ledninger, nipler og kontakter produsert av Lapp Kabel er ikke bare sertifisert til europeiske standarder, de er også godkjent for bruk i det amerikanske og kanadiske markedet.
Lapp produkter kan derfor brukes over hele verden.