Overvåk datakabler med ETHERLINE® GUARD

Overvåk kabler og planlegg vedlikehold med ETHERLINE® GUARD

Feilvarsling på kabler!

Som eksperter på tilkoblingsteknologi har vi tatt tak i temaet prediktivt/planlagt vedlikehold for å utvikle løsninger som kan forutse levetiden til kabler i industrimiljøet. Vår løsning for datakabler: ETHERLINE® GUARD.

Kabler med høy bøyebelastning jobber under ekstreme forhold, spesielt i dynamiske industrielle applikasjoner, for eksempel i et kabelkjede. I robotapplikasjoner er torsjonskraft i tillegg en ekstra faktor.

Selv om kablene er spesielt konstruert for denne typen belastning, er de fortsatt å betrakte som en slitasjedel. Gode kabler kan tåle flere millioner bøyesykluser, men de må uansett byttes ut før eller siden for å unngå driftsstans og uplanlagt nedetid.

Hva er ETHERLINE® GUARD?

Overvåk datakabler med ETHERLINE® GUARD

ETHERLINE® GUARD er en stasjonær overvåkingsenhet som kontinuerlig overvåker en Ethernet-kabel, oppdager reduksjon i ytelsen og viser ytelsen med en lettfattelig parameter - kabelstatusen.

Vedlikeholdstiltak kan planlegges på forhånd basert på kabelstatusen som en verdi mellom 100% og 0%.

Enheten støtter kobberbaserte Ethernet-datakabler som er kompatible med 100BASE-TX i henhold til IEEE 802.3 (ved 100 Mbit/s) og passer for eksempel for EtherCAT-, EtherNET/IP- og PROFINET-applikasjoner.


Hva er hensikten med ETHERLINE® GUARD?
Enheten er spesielt nyttig for datakabler som utsettes for konstant mekanisk stress. Dette inkluderer bevegelse ved høy hastighet og akselerasjon, endring av bevegelsessekvenser, rotasjoner med svært store aksiale rotasjonsvinkler, korte syklustider og små bøyeradier. Enheten brukes også i kritiske prosesser, der nedetid vil føre til høye kostnader og i verste fall personskade.


Hvordan og hvor har ETHERLINE® GUARD bevist seg nyttig?
ETHERLINE® GUARD ble testet av potensielle kunder fra et tidlig utviklingsstadium, og løpende optimalisert takket være verdifulle tilbakemeldinger. Vellykket bruk i pilotprosjekter innen medisinteknikk, bilproduksjon og intralogistikk, samt i LAPP sitt eget service- og logistikksenter, gjorde det mulig for oss å optimalisere funksjoner og egenskaper.

ETHERLINE GUARD overvåker kontinuerlig kabelens ytelsesstatus og gir en alarm i god tid før ytelsen faller for langt.

ETHERLINE® GUARD overvåker kontinuerlig kabelens status og ytelse og gir alarm ved ytelse under valgte nivåer.

Fordeler med ETHERLINE® GUARD

 1. Planlegge optimal tid for utskifting av datakabelen
  Enheten overvåker kontinuerlig datakabelens levetidsparametere. Ikke-planlagte og dyre nedetider på maskinen kan unngås. Dette gjør at du kan planlegge nødvendig vedlikehold på forhånd (f.eks. vedlikehold og utskifting om natten, i helgene eller samtidig med annet komponentvedlikehold).
 2. Enkel igangkjøring
  ETHERLINE® GUARD er konstruert for bruk i kontrollskap. Bare å koble enheten til strømforsyningen, koble til kablene, deretter starter man driften ved å trykke på en knapp og overvåkingen starter. Automatisert og selvlærende parameterisering utføres i løpet av få minutter ved å klikke på SET-tasten eller via et webgrensesnitt.
 3. Enkel lesing av kabelstatusen
  Diagnose- og justeringsalternativene er svært enkle: Hvis diagnoselampen lyser grønt hele tiden, er kabelstatusen OK.  Det er bare nødvendig å kontrollere eller skifte ut kabelen hvis fargen eller blinkingen endres (blinker eller lyser permanent rødt).
 4. Problemfri ettermontering
  Enheten kan også brukes til overvåking som allerede er installert. Det kreves ikke en ny datakabel eller endringer i kabeldesignet. Programvaren oppdager status på installasjonen, og tar automatisk over læringsprosessen.
 5. Individuelt justerbart alarmnivå
  Definer selv når du vil bli varselt om svekket funksjon i datakabelen din. Alarmnivået kan være mellom 99 prosent og 21 prosent (satt til 80 prosent som standard).
 6. Skybasert kommunikasjon
  Pålitelig IIoT-kommunikasjon takket være MQTT-grensesnitt. I tillegg til displayet kan vedlikeholdsdata overføres til kontroller på høyere nivå via flere kanaler: som en digital koblingsutgang, som et PWM-modulert signal, som kontinuerlig verdi via LAN og WiFi, eller via skybasert kommunikasjon.
 7. Svært kompakt
  Det kompakte designet (36 x 49 x 76,5 mm) sparer plass i styreskapet.
 8. Tilgjengelig i to varianter
  Kablet LAN-versjon "PM03T" og trådløs WiFi-versjon "PM02TWA".

Det som gjør LAPP sin løsning så spesiell er at enheten ganske enkelt er koblet til datakabelen i serie. Spesielle sensorelementer i kabelen eller en annen enhet på enden av kabelen er unødvendige.

Prediktivt vedlikehold av kabler

Hovedformålet ved den digitale transformasjonen er innsamling av maskindata. Motorer, ventiler og sensorer rapporterer uavhengig av hverandre. Disse dataene registreres, evalueres og analyseres kontinuerlig under drift ved hjelp av algoritmer, og målet er å øke systemets effektivitet eller få et innblikk i anleggets nåværende status slik at kommende feil oppdages på et tidlig stadium. Om disse dataene eller prosessene lastes opp til eller kjøres via skyen, kan anlegget til og med kommunisere globalt.

Problemer med lange avstander er for lengst borte fordi alt er nettverksbasert og digitalt. Maskinteknikk og bilindustrien med sine svært automatiserte og tidssensitive produksjonsprosesser er spesielt interessert i smarte løsninger. I verste fall kan en enkelt komponent som feiler faktisk bety at hele produksjonsprosessen stopper opp, noe som kan få enorme økonomiske følger.

For å minimere denne risikoen øker etterspørselen etter prediktive vedlikeholdssystemer som gir brukeren muligheten til å registrere og evaluere vedlikeholds- og ytelsesstatusen til ulike komponenter. Dette gir anleggsoperatøren mulighet til å forutse når en komponent er i ferd med å svikte, slik at de kan utføre vedlikeholdet før anlegget kommer til en uplanlagt driftsstans.

I dag er det mest vanlig med en forebyggende tilnærming. Mulighetene med ETHERLINE® GUARD spiller en nøkkelrolle, spesielt i kostnadsintensive applikasjoner eller sikkerhetskritiske infrastrukturer, hvor nedetid og prediktivt vedlikehold er viktig.

Ofte stilte spørsmål

ETHERLINE® GUARD viser gjeldende ytelse for en datakabel definert ut ifra ulike målte variabler og indikerer dette i prosent. Analysen som beregnes av ETHERLINE® GUARD holder øye med om ytelsen for datakabelen reduseres og indikerer kabelens funksjonalitet. Dette gjør det mulig å planlegge vedlikeholdsarbeidet bedre.

ETHERLINE® GUARD er en stasjonær overvåkingsenhet som evaluerer gjeldende status for en datakabel. Status angis i prosent. Dette er basert på data fra de fysiske egenskapene til dataoverføringen.

Sanntidsvisningen av kabeltilstanden gjør det mulig å identifisere slitasje på en kabel slik at man kan planlegge optimalt utskiftingstidspunkt på forhånd. Det er en verdi for kabelens ytelsestilstand bestemt av flere målte variabler. Kabelens ytelsestilstand angis i % fra 100% til 20%; Dersom ytelsesgraden er under 20%, er det ikke lengre mulig å gi entydige tilbakemeldinger om kabelens funksjonalitet.

I svært dynamiske, krevende bevegelser eller høye hastigheter og sterk torsjon er det fordelaktig og kostnadsbesparende hvis tilkoblingssystemene overvåkes slik at man kan unngå driftsstopp og dermed svekkelse av produktiviteten.

ETHERLINE® GUARD viser tilstanden til en datakabel og indikerer ytelsen i prosent. Hvis ytelsen faller under en viss verdi, utløses en alarm og kabelen må kontrolleres og om nødvendig byttes ut.

ETHERLINE® GUARD kan brukes overalt der datakabler brukes. Spesielt i bevegelige applikasjoner med høye hastigheter og sterk torsjon. Slike applikasjoner finnes ofte i logistikkløsninger, roboter, bilproduksjon og medisinsk teknologi. Den er imidlertid egnet for et bredt spekter av bransjer.

ETHERLINE® GUARD er spesielt egnet for datakabler som stadig utsettes for "stress", for eksempel:

 • Bevegelser med høye hastigheter og akselerasjoner
 • Vekslende bevegelsessekvenser
 • Rotasjoner med aksialt svært høye torsjonsvinkler
 • raske syklustider
 • Liten bøyeradius

Den overvåkede datakabelen brukes også i kritiske prosesser der den kan påløpe høye til ekstremt høye nedetidskostnader eller der personskade kan oppstå ved uforutsett nedetid.

ETHERLINE® GUARD er egnet:

 • for bruk i Ethernet-baserte nettverk innen automasjonsteknologi.
 • for overvåking av datakabler i dynamiske applikasjoner.
 • for EtherCAT, EtherNET/IP, PROFINET og mange andre Ethernet-baserte applikasjoner.
 • for bruk i  kontrollskap / styreskap

ETHERLINE® GUARD kan betjenes med rimelige, ikke-spesifikke datakabler (kommersielle produkter) samt med kundespesifikke datakabler av høy kvalitet.

I prinsippet kan ETHERLINE® GUARD overvåke alle datakabler i 100Base-TX-overføringsstandarden som er angitt i henhold til IEEE802.3.

Algoritmen for evaluering av kabeltilstanden er imidlertid testet og optimalisert for LAPP-kabler.

Nei, ETHERLINE® GUARD kan ikke utføre kabelkvalifisering ved å registrere standardiserte målte variabler. Den gjenkjenner heller ikke om kabelen er en LAPP-kabel eller en kabel fra en konkurrent.

LAPP anbefaler ETHERLINE® GUARD primært for datakabler i henhold til 100BASE-TX-overføringsstandarden (med 100 Mbit/s) i henhold til IEEE 802.3, men også for EtherCAT-, EtherNET/IP- og PROFINET-applikasjoner, for eksempel ETHERLINE® TORSION Cat. 5 eller ETHERLINE® PN Cat. 5 FD.

Disse kablene brukes ofte i kabelkjeder eller der det er mye torsjon, for eksempel i robotarmer.

Ja, men husk at ETHERLINE® GUARD må installeres i et kontrollskap (beskyttelsesklasse IP20, ikke IP67).

Ja, ETHERLINE® GUARD kan brukes med passivt kjedede nettverkskomponenter. Ingen aktiv komponent må kobles til imellom. Da er det er ikke mulig å finne ut hvilken kabel som er defekt.

Ja, ETHERLINE® GUARD overvåker ruten mellom to aktive nettverkskomponenter (én eller flere passivt koblede datakabler).

Ofte er det bare noen få datakabler i den dynamisk bevegelige delen av anlegget, for eksempel i robotens DressPack (kabelpakke).

ETHERLINE® GUARD gjør det mulig å optimalisere vedlikeholdssykluser, og muliggjør dermed mer effektiv personell- og ressursplanlegging for planlagt vedlikeholdsarbeid.

Ved å overvåke ytelsesnivået bidrar ETHERLINE® GUARD til prediktivt vedlikehold og øker maskintilgjengeligheten med optimaliserte vedlikeholdsoperasjoner.

ETHERLINE® GUARD har en lav inngangspris sammenlignet med andre overvåkningsløsninger.

Dette gir en rask og enkel løsning for overvåking av en datakabel.

Det avhenger av tidligere vedlikeholdssykluser, størrelsen på maskinparken, antall kritiske plug-in-punkter, samt kostnadene man kan forvente ved produksjonsstans, og mye mer. I tillegg avhenger det av varene som produseres og deres kritiske feilprosent, antall ansatte og deres funksjoner og mange andre faktorer.

Ved å bruke prediktive vedlikeholdsløsninger kan planlagt vedlikehold optimaliseres, og man kan spare kostnader gjennom redusert bruk av menneskelige ressurser. I tillegg kan planlagt nedetid redusere uforutsette maskinfeil og dermed nedetidskostnader.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel