Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft som en viktig del av vårt DNA

"Vi har bare en verden til rådighet, og vår jobb er å ta ansvar for ressursene som er tilgjengelige i denne ene verdenen. Denne jobben er godt forankret i våre verdier, "familieorientert", fordi det er vårt ansvar å overlate en sunn planet til neste generasjon. Jeg håper at vi kollektivt kan ta på oss denne utfordringen – med ideene, kunnskapen og styrken til alle våre ansatte.

Andreas Lapp, styreleder i U.I. GmbH og sønn av selskapets grunnleggere Ursula Ida og Oskar.


LAPP er en familiebedrift, det er dette som former kulturen vår. Vi tenker langsiktig og opptrer ansvarlig – av hensyn til våre ansatte og kunder, for miljøet og for samfunnet. I denne ånden gir vi et bærekraftig bidrag til fremtidige generasjoner og planeten vår. "Reliably connecting the world" er mer enn bare et løfte. Den bærekraftige virksomheten er godt forankret i vårt DNA.

Vårt fokus er på en bærekraftig og miljøvennlig måte å lede selskapet, og å bruke naturressurser på en ansvarlig måte. Vi er overbevist om at vi som selskap må lede ved å gå foran med et godt eksempel. Og det gjør vi. I våre øyne er økonomisk suksess alltid knyttet til ansvar for vårt miljø, og bærekraft er et akseptert kriterium i alle beslutninger. Vi har også en dyp forståelse av ansvarlig, respektfull og juridisk forretningspraksis, som vi implementerer globalt.

Vår forpliktelse til bærekraft:

  • Vi støtter FN i gjennomføringen av 2030-agendaen ved å arbeide i henhold til de 17 bærekraftsmålene, som danner rammene for økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig entreprenørskap.
  • Spesielt innen miljø følger vi banebrytende retningslinjer på EU-nivå, som EUs green deal og materialrelaterte direktiver som REACH og RoHS, vi støtter også målene i Klimaavtalen i Paris. Som et globalt selskap vurderer vi også spesifikke produksjons- og salgsbehov i de amerikanske og asiatiske regionene.
  • I vårt selskap setter vi transparente og troverdige mål, forankrer dem i vår strategi og gjør dermed bærekraft til en integrert del av alle våre prosesser. Det er viktig for oss å identifisere de tiltakene som har størst innvirkning på samfunnet, selskapet og miljøet. Når det gjelder miljøet, bruker vi en materialmatrise for å identifisere prosesser med betydelig miljøpåvirkning. Prosessene tilpasses deretter i forhold til prosjektet, spesielt de med stort karbonavtrykk. Vi fokuserer på våre produkter og hvordan de produseres, enten i våre egne anlegg eller hos våre leverandører.

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.