RoHS & REACH

Generelt om våre produkter

RoHS II
LAPP Norway (Miltronic) bekrefter at våre produkter leveres i henhold til de bestemmelser som gjelder i RoHS II-direktivet.

RoHS II dokument

REACH ("kjemikalieregelverket")
Produkter som leveres av LAPP Norway (Miltronic) er varer/ferdige produkter. Vi hverken framstiller, produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier og har dermed ikke registreringsplikt.

REACH dokument

Conflict Minerals

Våre produkter er produsert i henhold til internasjonale regler mht "responsible sourching"

Conflict Minerals Reporting Template CMRT 6_22 Company level (excel)

KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL

Våre erfarne kundeservice, ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne..

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.