RoHS & REACH

Generelt om våre produkter

RoHS II
LAPP Norway (Miltronic) bekrefter at våre produkter leveres i henhold til de bestemmelser som gjelder i RoHS II-direktivet.

RoHS II dokument

REACH ("kjemikalieregelverket")
Produkter som leveres av LAPP Norway (Miltronic) er varer/ferdige produkter. Vi hverken framstiller, produserer, importerer, bruker eller distribuerer kjemikalier og har dermed ikke registreringsplikt.

REACH dokument

Conflict Minerals

Våre produkter er produsert i henhold til internasjonale regler mht "responsible sourching"

Conflict Minerals - oppdatert sept 2015

Asbest

Våre produkter er 100% frie for Asbest.

Bekreftelse asbestfrie produkter

Dersom du trenger dokumentasjon på spesifikke produkter, send en forespørsel her så hjelper vi deg.

Eksempel på dokumentasjon

KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL

Våre erfarne kundeservice, ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne..

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.