Kabler til infrastruktur og samferdsel

Kabler og produkter til infrastruktur og samferdsel

Driftssikre kabler og kabelløsninger til infrastruktur og samferdsel. Våre kabler følger de strengeste kvalitets- og miljøkrav for bruk i Norge. Våre kabler til samferdsel og infrastruktur er tilpasset våre klimatiske forhold. Enten det er i tunneler, jernbane, flyplasser eller innen veibygging kan vi levere kabler.

Miltronic har blant annet levert kabler til Ryfast og Saggrenda tunnelene.

Vi har blant annet levert kabler til Ryfast og Saggrenda tunnelene.

Som selskap legger vi vekt på at våre produkter ikke inneholder miljøfarlige stoffer og at de er risikofrie ved bruk. Vi er godkjent leverandør gjennom TransQ Qualification System og sertifisert i følge ISO 14001 og ISO 9001.

Våre produkter er tilpasset vårt nordiske klima og oppfyller miljøkravene til for eksempel halogenfrihet. Vi er stolte av at våre halogenfrie og flammehemmende kabler kan bidra til sikrere samferdsel og infrastruktur i Norge.

I tillegg til standard kabler kan vi utvikle og produsere spesialkabler tilpasset dine behov. Vi har utviklet og produsert mange spesialkabler for veier, jernbane, tunneler, trikk og transportsektoren.

Vi har kabler som tåler kulde og fuktighet, halogenfrie kabler, funksjonssikre kabler og kabler med fremragende brannegenskaper. Våre kabler til samferdsel og infrastruktur passer derfor godt inn i våre klimatiske forhold. Enten i tunneler, til jernbane, flyplasser eller innen veibygging.

Vi leverer kabler til alle kabelklasser hos Statens Vegvesen.

Kabelklasse 1 (PFSP, PFXP 0,6/1kV)
Gjelder kabler som inneholder halogener. Kablene benyttes i grøft, i trekkerør forlagt i grøft samt der hvor kablene er forlagt i andre brannsikre føringssystemer.

Kabelklasse 2 (IFSI)
Gjelder kabler for ikke-kritisk utstyr på åpen forlegning. Kablene skal ha halogenfri og flammehemmende ytterkappe, samtidig som det er økte krav med hensyn til brannspredning, flammehemming, røykutvikling og korrosive gasser. Våre kabler tilfredsstiller eller overgår myndighetenes minstekrav.

Kabelklasse 3 (BFSI)
Gjelder funksjonssikre kabler som skal fungere i en brannsituasjon. Kablene skal i tillegg til kravene for kabelklasse 2 tilfredsstille kravene til funksjonssikkerhet under brann.

Våre kabler til samferdsel og infrastruktur er godt tilpasset vårt norske klima. Enten i tunneler, jernbane, flyplasser eller innen veibygging.

Våre kabler til infrastruktur og samferdsel er godt tilpasset det norske klimaet. Enten i tunneler, jernbane, flyplasser eller innen veibygging.

Kabler til tunneler
Vi leverer kabler til tunneler og tunnelprosjekter i Norge. Vi har blant annet levert kabler til Ryfast og Saggrenda tunnelene. I tunneler blir kabler utsatt for sterke påkjenninger.

Miljøet i tunneler er korrosivt med mye fukt, syreholdige stoffer, avgasser, salt og syrer. Dette utgjør en cocktail som stiller svært strenge krav til kablene som benyttes.

Kabler som benyttes i tunnel skal være i kabelklasser 1, 2 og 3 definert av Statens vegvesen. Alle kabler definert i kabelklasse 3 bør ha fargekodede kabelmerker. Med Fleximark merkesystem kan du merke alle kabler, slanger, rør og komponenter som brukes i tunnel og andre prosjekter.

Kvalitet gir driftssikkerhet infrastruktur
Kvalitet er avgjørende for at infrastruktur opererer feilfritt. Våre produkter er nøye testet for å sikre optimal funksjonalitet i tråd med sertifiseringer og klassifiseringer for bruk.

Når du er avhengig av kvalitet kan du stole på oss. Hos oss får du trygge produkter og gode anbefalinger fra erfarne rådgivere. Vi har et effektivt distribusjonsnettverk som sikrer leveranse uansett hvor du er.

Eksempler på områder vi leverer kabler innen samferdsel og infrastruktur:

 • Strømforsyning
 • Styringskabler
 • Signalkabler
 • Vegbommer
 • Veilys
 • Tunnelbelysning
 • Ventilasjon
 • Vannpumpeanlegg
 • Skilting og mekanisk variable skilt
 • Tekniske rom
 • Tavlerom
 • Kjøleanlegg
 • Styringstavler
 • Datarom

Telekom og 5G

telekom-5g-forsidebanner

Telekom & 5G

Kabler og merking til telekom og 5G infrastruktur

infraline-DIL-1500

Veilys og gatelys

Kabler til veilys og gatelys


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel