Brannalarmkabler

SXXI SXLI - funksjonssikre kabler til brannalarm, alarmsystem og nødlys

Funksjonssikre kabler til brannalarm, alarmsystemer og nødlys.

SXXI og SXLI kablene oppfyller de skjerpede kravene i TEK 17.

SXXI / SXLI halogenfrie funksjonssikre signalkabler oppfyller de skjerpede kravene i TEK 17.

Bruk av feil type kabel til nødlys- eller varslingsanlegg, kan få fatale konsekvenser. Ved brann kan kablene ta fyr slik at anlegget slutter å virke og evakuering mislykkes. Brennende kabler kan også bidra til brannspredning, varmeutvikling, tett røyk og korrosive gasser.

Når ulykken først er ute, er det viktig å ha systemer som ivaretar sikkerheten på best mulig måte.
Godkjent utstyr og kabling, montert på riktig måte kan redde liv. Dersom det brenner i et bygg er det viktig at alarmanlegget varsler som det skal, samt at nødlys og ledelys viser korteste vei til nærmeste utgang for raskest mulig evakuering.

Skjerpede krav til brannvarslingskabling
I 2019 kom det skjerpede krav til kabler i brannalarm-systemer (NS 3690:2019 og TEK 17).

I følge TEK 17 § 11-10 kreves det funksjonssikker kabel (IEC 60331) til bl.a alarmgiver der det ikke er montert sprinkleranlegg eller innstøpte rør med overdekning minimum 30 mm.

I følge NS3960:2019 skal kabler være revolvert og de anbefaler et minimum tverrsnitt på 1 mm2. Dersom kablene utsettes for elektomagnetisk støy, skal de også være skjermet.

Funksjonssikre kabler
Funksjonssikre kabler skal brukes der kabelens funksjon må opprettholdes ved brann. Typiske eksempler på bruksområder kan være høyttaler- og varslingsanlegg, detektorer, nødlys og heisanlegg.

 

SXXI / SXLI

Halogenfrie funksjonssikre signalkabler til detektorer, høyttalere og varslingsanlegg.

SXXI / SXLI halogenfrie, funksjonssikre installasjonskabler.

SXXI / SXLI halogenfrie, funksjonssikre installasjonskabler.

Metermerket slank kabel som er enkel å avmantle. Leveres på trommel med rød eller hvit ytterkappe. På lager for rask levering.

  • Virker i opp til 180 min. i tilfelle brann
  • Halogenfrie – ingen korrosive gasser
  • Liten flammespredning, lav røykutvikling
  • Finnes i uskjermet (SXXI) og skjermet (SXLI) versjon
  • Tilfredsstiller anbefalingene i NS 3960:2019 for minste tverrsnitt >= 1mm2
  • Tilfredsstiller kravene for funksjonssikker kabel i TEK17
  • Testet i henhold til IEC 60331 (funksjonssikkerhet)
  • Testet i henhold til EN 50200 (Testing av funksjonssikkerhet for kabler designet for bruk i alarm og varslingssystemer)
  • På lager for rask levering


LAPP Norway har funksjonssikre installasjonskabler til brannalarmer, alarmystemer, detektorer, høyttalere, varslingsanlegg og nødløys. Ta kontakt for et hyggelig tilbud, så hjelper vi deg gjerne.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel