Forskere lager seismisk nettverk på islandsk vulkan med kabel fra LAPP

Forskere lager seismisk nettverk på islandske vulkaner med kabel fra LAPP

I ett av verdens tøffeste miljøer bruker forskere kabel fra LAPP til å lage nettverk med seismometre, som kan advare om forestående utbrudd på islands mest aktive vulkaner.

Forholdene på toppen av Hekla, nærmere 1.500 m over havet, stiller spesielt store krav til utstyret som brukes.

Forholdene på toppen av Hekla, nærmere 1.500 m over havet, stiller spesielt store krav til utstyret som brukes.

Vulkaner er like mye en del av Island som geysirer, alver og troll. På sørsiden av Island ligger en av de mest aktive og farlige vulkanene, nemlig Hekla. Utbrudd skjer omtrent hvert 10 år, senest i 1970, 1980, 1991 og 2000. Siden det siste utbruddet i 2000 har vulkanen tatt en pause.

Dette gjør geofysikere nervøse. "Hekla kan bryte ut hvert øyeblikk og jo lenger denne stille perioden går videre, jo mer eksplosivt vil utbruddet bli", advarer Martin Möllhoff.

Möllhoffs team har installert seismografer på toppen av Hekla. Hver av disse består av metallbeholdere som inneholder en masse laget av en termisk stabil metallegering. Disse holdes stabile elektronisk.

Vibrasjoner i bakken fører til at metallhusene beveger seg, men massen står stille. Massens posisjon i forhold til metallhuset kan måles. Dette gjør det mulig å oppdage bevegelser på bare noen få nanometer.

Sender data gjennom kabel til mobilnett
Siden et utbrudd vil ha kort varslingstid, er det ikke mulig å lagre måleverdiene for så å komme tilbake og ta avlesninger på stedet. I stedet kommuniseres data via mobilnettverket. Dette var utfordrende fordi seismografer krever opptil fem watt med elektrisk strøm. Hvor skal man få tak i strøm på en av verdens mest ugjestmilde steder?

Forskerne løste problemet ved å bruke kabel fra LAPP. Kabelen overfører data og strømmen som kreves for å kjøre seismografene kontinuerlig. Strømmen genereres av tre uavhengige små vindturbiner. Hver vindturbin støttes av solcellepanel for å kompensere for perioder med lav vind om sommeren.

Ved å plassere seismografer kan forskere samle data om ørsmå bevegelser og dermed ha mulighet til å forutsi nye utbrudd.

Ved å plassere seismografer rundt vulkanen Hekla kan forskere samle data om ørsmå bevegelser og dermed få varsling om nye utbrudd.

Over knivskarpt landskap
Utstyret, inkludert 3000 meter av kabelen fra LAPP, ble transportert gjennom is og snø opp bakken av Hekla vulkanen på Island. Kabelen måtte tåle å bli rullet ut over knivskarpe steiner. Samtidig måtte den tåle mekanisk slitasje og svært lave temperaturer. Snøfall kan forekomme hele året.

En annen viktig faktor er varme. Grunnfjellet kan være veldig varmt og geofysikere har målt temperaturer på 50 grader ved en dybde på bare en halv meter. Enkelte steder strømmer det også ut høykorrosive gasser ut av bakken.

På grunn av Lapp kablenes robusthet samt Lapp's mulighet for leveranser til Island. Kabelen er også vanntett i alle retninger fordi den er fylt med vaselin og dermed 100% vanntett. Kabelen er lagt i bakken mellom vindturbiner, dataoverføringssentre og seismografer plassert rundt om vulkanen. 

Hittil er det ikke noe som tyder på at Hekla kanskje kommer til å bryte ut. Innsamling av data er planlagt å fortsette til neste utbrudd oppstår. Målet er å oppdage hvordan overhengende utbrudd reflekteres i måledataene, som kan gi innsikt i å utvikle et permanent varslingssystem. Et slikt system kan da også installeres på andre vulkaner.

Foto: Icelandic Meteorological Office


Visste du at...
LAPP sine kabler brukes på mobilboringsanlegg 5000 meter under havet?
- ÖLFLEX® Petro Power og kontrollkabler er motstandsdyktige mot UV, olje og borevæsker. De tåler trykket på havdypet og er derfor velegnet til bruk på havets bunn.

 


Fant du denne artikkelen interessant?

– Vi vil gjerne høre fra deg! Kontakt oss med dine spørsmål eller tilbakemeldinger.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.