CPR - Alt om CPR reglene og brannkrav til kabler

Fra og med 1. juli 2017 gjelder nye brannkrav til kabler som brukes til varig og fast installasjon i byggverk, for eksempel installasjonskabel, signalkabel og kommunikasjonskabel til belysning, ventilasjon og varme. CPR standardiserer måten teknisk informasjon og ytelse blir beskrevet og klassifisert i henhold til de nye kravene. Her er alt du trenger å vite om CPR.

CPR - Alt du trenger å vite om de nye CPR reglene og brannkrav til kabler fra Miltronic - Lapp Norge
CPR Construction Products Regulation

Alle våre kabler som omfattes av CPR ordningen er merket med sin klassifiseringen.

CPR Reglene gir et økt fokus på varme og røykutvikling i tillegg til brannspredning. Reglene tar kun hensyn til brannegenskaper og ikke strøm- eller lederegenskaper. Det vil derfor være få kabler som må endres i oppbygging og montører vil ikke merke noen forskjell ved installasjon.

Alle kabler som omfattes av ordningen skal være merket med sin klassifisering i tillegg til eksisterende CE-merking.  Produktene vil også ha en DoP (Declaration of Performance) ytelseserklæring som oppsummerer egenskaper, klassifisering og sertifisering i henhold til kravene.

Alle våre produkter testes grundig før de får utstedt DoP.

Last ned DoP til våre kabler her.

Kabler produsert før 1. juli 2017 er ikke merket, men fortsatt lov å omsette. Alle våre kunder kan trygt omsette og montere våre kabler de har på lager, selv om de ikke er merket.

CPR betyr nye brannkrav til kabler

Tidligere ble kabler branntestet for kun flammespredning, mens den nye branntesten tester mot 5 kriterier. De nye klassene er mer komplekse og tar utgangspunkt i flammespredning, varmeutslipp, røykproduksjon, brennende dråper og syreinnhold i røyken.

Dette innebærer strengere krav til testing av kablene og innføring av sju nye brannklasser.

De nye brannklassene går fra A til F, hvor klasse B har to klasser; B1 og B2. Klasse A betyr høy ytelse og omfatter ikke-brennbare produkter, mens klasse F har lavest ytelse og omhandler produkter uten brannkrav.

Klasse C, D og E vil være de som er mest brukt på våre kabler. Kabler som tidligere ble testet etter IEC 60332-3 vil nå bli testet etter EN 50399 som ivaretar de nye brannkravene i henhold til CPR direktivet.

Vi kan forsikre deg om at våre kabler blir riktig merket i henhold til de nye brannkravene i CPR.

Merking kan ses på etikett på trommel eller på forpakningen.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.