EPD hos LAPP Norway

Bærekraft

I dagens samfunn fokuseres det mer og mer på bærekraft, gjenvinning og på det å ivareta miljøet på en beste mulig måte. I denne sammenheng blir miljøinformasjon om et produkt mer og mer viktig, det er også et krav i offentlige kontrakter.

EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer miljøbelastningen til et produkt. Dokumentet er godkjent av en nøytral tredjepart, gir brukeren informasjon om produktets ressursbruk fra vugge til grav, og kalles ofte for en miljødeklarasjon.

Dette omhandler absolutt alt fra utvinning av råvarer til videreforedling, produksjon av produktet, transport, bruk, og ikke minst gjenbruk og resirkulering.

En EPD er basert på internasjonal standard EN15804:2012 + A1:2013.

En EPD er svært viktig som en del av miljøregnskapet i bygg, slik at det totale CO2 avtrykket på bygget blir så korrekt som mulig.

LAPP Norway utvikler EPD dokumentasjon på våre kabler i samarbeid med lca.no og Elektroskandia. Disse publiseres her på EPD-Norge sine nettsider. Dette sikrer objektivitet, sammenlignbarhet og troverdighet.


Produkter med EPD:

Vi har flere EPD under utarbeidelse, disse vil bli publisert fortløpende.

 

Spørsmål?

Kontakt Petter Dahl på 915 97 046 eller send en mail til petter.dahl(at)lapp.com