EPD hos LAPP Norway

Bærekraft

I dagens samfunn fokuseres det mer og mer på bærekraft, gjenvinning og på det å ivareta miljøet på en best mulig måte. I denne sammenhengen blir miljøinformasjon om et produkt mer og mer viktig, det er også et krav i offentlige kontrakter.

EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer miljøbelastningen til et produkt. Dokumentet er godkjent av en nøytral tredjepart, gir brukeren informasjon om produktets ressursbruk fra vugge til grav, og kalles ofte for en miljødeklarasjon.

Dette omhandler absolutt alt fra utvinning av råvarer til videreforedling, produksjon av produktet, transport, bruk, og ikke minst gjenbruk og resirkulering.

En EPD er en del av miljøregnskapet i bygg, slik at det totale CO2 avtrykket på bygget blir så korrekt som mulig. Det er derfor svært viktig at de er dokumentert i henhold til de samme standardene når det skal velges kabelleverandør.

Våre EPDer er basert på internasjonal standard EN15804:2012 + A2:2019, med NPCR 027 2022 som grunnlag for utarbeidelse av EPD for kabel.

For å utarbeide en EPD bruker vi en generator fra LCA Norge, som er verifisert av EPD Norge.

Publiseringen gjøres av EPD Norge.


Produkter med EPD:

Vi har flere EPD under utarbeidelse, disse vil bli publisert fortløpende.

 

Spørsmål?

Kontakt Petter Dahl på 915 97 046 eller send en mail til petter.dahl(at)lapp.com