Halogenfrie kabler

Halogenfrie kabler fra LAPP Norway

Når bør de brukes, hvor, hvordan og hvorfor?

Hva er halogener?

Grunnstoff som fluor, klor, brom, jod og astat er halogener og finnes i mange kjemisk sammensatte stoffer, blant annet forskjellige plastmaterialer. Plast med halogener er ofte navngitt basert på hvilket grunnstoff de inneholder.

Vet man hvilke grunnstoffer som er halogener, er det lett å gjenkjenne kabler som ikke er halogenfrie. Plast som inneholder halogener har navn som polyvinylklorid (PVC), kloroprengummi, fluoretylenpropylen, fluorpolymergummi og lignende.

Mange kabler har isolasjon eller kappemateriell laget av materialer som inneholder halogener, f.eks. PVC. Årsaken til dette er at PVC er holdbart og lett å arbeide med. I tillegg har ofte PVC-kabler god flammebestandighet.

Men, PVC har også en bakside. Kabler som inneholder PVC inneholder halogener og kan derfor utvikle giftige gasser under en brann.

Hva er en halogenfri kabel?

Halogenfrie kabler er, som navnet sier, kabler som er frie for halogener. Om du ønsker å benytte halogenfrie kabler, eller jobben du skal utføre krever det, velg kabler som er laget av silikongummi, PUR (Polyuretan), Polyeten, Polyamid, Polypropylen eller TPE (Termoplastisk elastomer). Disse materialene er fri for farlige stabilisatorer laget av tungmetaller eller myknere, og tilsetningsstoffene for flammehemmere er økologisk sikre.

En kabel er halogenfri hvis det ikke brukes halogener som klor, fluor eller brom i isolasjons- og kappematerialet i kabelen. Det samme gjelder alle tilbehørsprodukter. Hos oss finner du både kabler og tilbehør som krympeslange (for eksempel PROTECT HF-krympeslange), nipler, rillerør/slanger eller kontakter i halogenfrie varianter.

Trenger du halogenfrie kabler, bør du derfor holde øye med materialvalg i produktene:

Plastmaterialer med halogenerHalogenfrie plastmaterialer
  • Kloroprengummi
  • Fluoretylenpropylen
  • Fluorpolymergummi
  • Polyvinylklorid (PVC)
  • Silikongummi
  • Polyuretan (PUR)
  • Polyeten
  • Polyamid
  • Polypropen
  • Termoplastelastomerer (TPE)

 

Hvordan vet du at kabelen er halogenfri?

Produkter fra LAPP kan identifiseres med bokstaven H eller HF i produktnavnet. Ett eksempel på dette er ÖLFLEX® CLASSIC 110 H, som er en halogenfri styre- og kontrollkabel eller den halogenfrie nippelen SKINTOP ST-HF-M.

Industrielle kabler har mange ulike betegnelser for merking av halogenfrie kabler. Avhengig av produsent vil du derfor støte på betegnelser for halogenfrie kabler som:

ForkortelseBeskrivelse
HFFRHalogenfri, flammehemmende
LSZH (eller LS0H)Liten røykutvikling, halogenfri
FRNCFlammehemmende, ingen korrosive gasser
HFHalogenfri

Hvorfor er halogenfrie kabler viktige for brannbeskyttelse?

Halogener kan være helseskadelige. Størst er faren når plast som inneholder halogener brenner, spesielt PVC. Om det oppstår brann vil halogener fra plastmateriale sammen med vann danne giftige korrosive gasser. (Vann fra brannslukking og fuktighet i slimhinner hos personer som inhalerer brannrøyk.) Klor blir saltsyre mens fluor blir en svært etsende flussyre. I tillegg kan det dannes en blanding av dioksin og andre svært giftige kjemikalier.

Disse korrosive og giftige gassene kan forårsake brannskader og føre til død ved kvelning. Personer som overlever brannen kan også få varige helseskader.

I tillegg kan skade på kabling og utstyr etter brann være mye mer omfattende om kablene inneholder halogener.

Dette skjer ikke med halogenfrie kabler.

For å ivareta brannsikkerhet bør kablene også være flammehemmende og ha liten røykutvikling. Flammehemming forsinker antennelse og spredning av flammer og fremmer selvslukking. Produsenter er i et dilemma her fordi klor og brom er veldig gode flammehemmere og derfor ofte tilsettes i plast for kabler.

På grunn av helserisikoen ved brann er dette kontroversielt og bare tillatt hvis en brann ikke medfører fare for liv eller helse.

Hos LAPP kan du få begge deler. Vi har halogenfrie kabler laget av materialer som også har høy flammebestandighet.

Hva er fordelen med halogenfrie kabler?

Om halogenfrie kabler varmes kraftig eller brenner, danner de betydelig færre etsende syrer eller gasser som er helsefarlige.

ÖLFLEX® styrekabler og datakabler av merkene UNITRONIC® og ETHERLINE® er spesielt velegnet for bruk i offentlige bygninger, transportmidler eller generelt på steder der det kan oppstå store skader på personer, dyr eller eiendom ved brann. De har lav røyktetthet, noe som betyr at de utvikler mindre røyk og gjør det lettere for fangede å finne rømningsveier.

Halogenfri NYM-kabel, eksempelvis NHXM H-kappede kabler, er halogenfrie alternativer til kommersielt tilgjengelige, ikke-halogenfrie NYM-kabler. For vår styrekabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 finnes det halogenfrie alternativet ÖLFLEX® CLASSIC 110 H eller ÖLFLEX® CLASSIC 130 H.

Det er spesielt lurt å bruke halogenfrie kabler der du skal kunne garantere størst mulig funksjonsssikkerhet ved brann. Dette er for eksempel viktig i bygninger der overvåkningskameraer skal gi bilder av brannkilden. Høyhastighets-datakabelen ETHERLINE® FIRE overfører data med full overføringshastighet, selv etter to timer i flammer.

Normer og krav til halogenfrie kabler og kontakter

En halogenfri kabel som oppfyller relevante normer og standarder, er ikke nødvendigvis helt halogenfri. Å betegne en kabel som halogenfri i henhold til normative krav handler mer om ikke å overskride visse verdier.

Halogenfrie kabler i henhold til IEC 60754-1 eller DIN EN 60754-1

Denne delen av standarden spesifiserer testutstyret, så vel som metoden for å bestemme mengden halogensyregass som genereres under forbrenning av materialer i kabler og isolasjon.

LAPP-kabler som er halogenfrie i henhold til IEC 60754-1 gir derfor kunden en forsikring om at det testede materialet ikke overstiger et halogensyreinnhold på 5 mg/g.

Halogenfrie kabler i henhold til IEC 60754-2 eller DIN EN 60754-2

Standarden DIN EN 60754 beskriver i del 2 bestemmelse av surhet ved å måle pH -verdi og ledningsevne.

Dette betyr at våre halogenfrie kabler overholder IEC 60754-2 og ikke faller under en pH-verdi på 4,3. I tillegg overskrider den bestemte konduktivitetsverdien for våre kabler ikke grenseverdien på 10 µS/mm.

Halogenfrie kabler i henhold til DIN EN 61034-2

Noen fordeler med halogenfrie kabler som vi allerede har nevnt, er den lange funksjonelle integriteten samt røykens tetthet/gjennomsiktighet - to svært viktige aspekter ved brann. Det siste er avgjørende for eksempel evakuering av mennesker i bygninger, brannvesenets tilgjengelighet eller overvåkningskameraers funksjon for etterforskning av brannårsaken.

DIN EN 61034 -standarden spesifiserer prosedyren for måling av røyktettheten til brennende kabler under definerte forhold.

Røykdensiteten til kablene er uttrykt i minimumsverdier for lysoverføring. I vedlegg A til standarden kan beregninger for brannsikkerhet baseres på dette.

I vedlegg B inneholder standarden DIN EN 61034-2 anbefalinger for tilfeller der det ikke er krav i andre standarder. I dette vedlegget anbefales en verdi på 60% for lysoverføring som minimumsverdi.

LAPP-produkter som oppfyller standarden DIN EN 61034 garanterer derfor en lystransmisjon på minst 60% i henhold til den beskrevne testmetoden.

Ønsker du mer informasjon om riktige produkter til ditt prosjekt? Ta kontakt, så hjelper vi deg med et godt tilbud.

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Fyll ut skjemaet, ring oss på telefon 32 26 13 26 eller Send oss en e-post.

Kontakt oss - Send oss en forespørsel