Miljøbevisste logistikk

Bærekraft
Customers v2

LAPP har et verdensomspennende nettverk av logistikksentre. Vi koordinerer hele tiden hvilke produkter som produseres på hvilke anlegg rundt om i verden, og i hvilke logistikksentre de er lagret, avhengig av hvordan de passer inn i vår globale eller lokale portefølje. Derfor kan vi sikre kortere transportavstander og effektive fraktprosesser ved hjelp av avanserte digitale logistikkløsninger.

Emballasje er imidlertid nødvendig for å beskytte produktene. Vi leter hele tiden etter nye måter å optimalisere emballasje og spare materialer på, for eksempel ved å bruke filmer som inneholder en stor andel resirkulerte materialer. Ideelt sett ønsker vi å kunne gjenbruke materialer.

Samtidig ønsker vi å støtte våre kunder i å ta i bruk en mer bærekraftig tilnærming når det gjelder avfallshåndtering, og fremfor alt resirkulering, av emballasjen vår.

Vi investerer i utvikling av et mobilitetskonsept som vil fremme den positive utviklingen med kortere transport og en rekke tilpassede mobilitetsløsninger. Vår logistikkavdeling utvikler moderne og bærekraftige transportløsninger, både for å utvikle vår egen kjøretøy- og transportflåte og for å velge transportruter rundt om i verden.

Hver dag prøver vi å finne den optimale kombinasjonen av leveringstid og transportsikkerhet, med mål om å fokusere mer og mer på bærekraft.

Vår forpliktelse til logistikk:

  • Bærekraftige emballasjematerialer: nye konsepter for resirkulering av emballasjematerialer.
  • Bærekraftig transportstyring: forkorte transportavstander gjennom lokal produksjon, en regionalt tilpasset produktportefølje og samsendinger.
  • Bærekraftige mobilitetskonsepter: for våre ansattes transportmidler.

Eksempel: LAPP og våre logistikkpartnere

Mange standardprodukter transporteres tusenvis av kilometer før de når kunden. Dette har også vært tilfelle med kabler og kontakter. Takket være optimalisert intern transport og energieffektive logistikkpartnere har LAPP klart å redusere både transportavstander og CO2-utslipp betydelig.


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.