Landstrøm til skip gir bedre luftkvalitet i havnebyene

Zinus Port Power er en innovativ løsning for landstrømstilkobling fra LOS Elektro og utviklet i samarbeid med LAPP Norway (Miltronic).

Bare i Europa slippes det ut 650.000 tonn klimagasser hvert år når skip ligger i havn. For hvert skip som kobler seg til landstrøm, kuttes utslipp tilsvarende luftforurensningen fra 4800 biler. Potensialet for elektrifisering med landstrøm er derfor betydelig.

Zinus Port Power er en innovativ løsning for landstrømstilkobling fra LOS Elektro og utviklet i samarbeid med LAPP Norway (Miltronic).
Zinus Port Power er en innovativ løsning for landstrømstilkobling fra LOS Elektro og utviklet i samarbeid med LAPP Norway (Miltronic).
Zinus Port Power er en innovativ løsning for landstrømstilkobling fra LOS Elektro og utviklet i samarbeid med LAPP Norway (Miltronic).
Zinus Port Power er en innovativ løsning for landstrømstilkobling fra LOS Elektro og utviklet i samarbeid med LAPP Norway (Miltronic).
Zinus Port Power er en innovativ løsning for landstrømstilkobling fra LOS Elektro og utviklet i samarbeid med LAPP Norway (Miltronic).
Zinus Port Power er en innovativ løsning for landstrømstilkobling fra LOS Elektro og utviklet i samarbeid med LAPP Norway (Miltronic).
Zinus Port Power er en innovativ løsning for landstrømstilkobling fra LOS Elektro og utviklet i samarbeid med LAPP Norway (Miltronic).

Zinus Port Power leveres med inntil 4 uavhengige styrte kabler, som hver kan levere i henhold til standarden opp til 1000 volt. Toppen er svingbar 180 grader, kan levere 20 meter kabel og automatisk justere for 10 meter tidevannsforskjell.

Beregning av utslipp fra den internasjonale cruisenæringen i norske farvann viser tall som er dobbelt så høye som utslipp fra Hurtigruten. Totalt tilsvarer utslippene av CO2 fra cruiseskipene omtrent 3 prosent av Norges årlige utslipp fra innenlandstransport, skriver Adresseavisen.

Alle viktige havner i Europa må kunne tilby landstrøm innen 2025. Norge er intet unntak. Dette er et EU-krav som kom fram i et EU-direktiv om infrastruktur for alternativt drivstoff for transportsektoren.

Direktivet er en oppfølging av EU’s ambisiøse tiltak for å redusere klimautslipp fra transportsektoren med 60 prosent innen 2050, målt mot 1990-utslipp. Direktivet omfatter alt fra ladestasjoner for elbiler til LNG-bunkring og landstrøm for skip.

Med landstrøm kan skipene sømløst skifte fra hjelpemotorer til strøm fra land for å opprettholde funksjoner om bord når skip ligger til kai. Ved bruk av landstrøm kan skipene slå av hjelpemotor og generator som produserer strøm til nødvendige funksjoner om bord. Dermed slipper man helt utslipp av helseskadelig NOx, svovel, sotpartikler og klimagassen CO2.

"Å erstatte diesel med landstrøm er et nytt og viktig kapittel i den maritime historieboka og viktig for å redusere klimagassutslippene." 
-Klima og miljøvernminister Tine Sundtoft.

Zinus Port Power 

LOS Elektro har utviklet et helt nytt konsept for tilkobling av landstrøm når båter ligger til kai. Zinus Port Power er en slank og elegant løsning som passer inn i et hvilket som helst havnemiljø.

Andre landstrømsløsninger betyr ofte omstendelige prosesser med trommel på kaien og en person som må dra kabler til båten. Dette tar lang tid og ressurser. Zinus Port Power bringer kabelen ovenifra og rett ned på dekk. Derfra kan en mann ta kabelen og plugge den til skipet.

Zinus Port Power har en tynnere kabel enn konkurrentene. Den gjør den samme jobben men er vesentlig enklere å håndtere. Denne metoden, kombinert med lettere kabler, gjør den nye løsningen mer effektiv og det går raskere å koble til landstrøm når båten legger til kai.

Det plasseffektive designet på Zinus Port Power gjør landstrøm tilgjengelig i alt fra små havner og havner i bymiljø, til store industrikaier. Denne smidige løsningen har derfor et stort potensiale for et grønt skifte innen utslippsfrie havneanlegg langs hele norskekysten.

Ønsket var å utvikle en brukervennlig løsning med nyskapende, slankt og moderne design. LOS Elektro valgte LAPP Norway (Miltronic) som samarbeidspartner og i fellesskap utviklet vi en helt ny, fleksibel kabelløsning som gjør dette mulig.

Design og oppbygging av denne nye kabelen er ikke noe vi kaller hverdagskost. Kablene måtte tåle stor strømføringsevne samtidig som den er meget fleksibel og ha lavest mulig vekt.

LAPP Norway (Miltronic) klarte å løse alle utfordringene basert på tidligere erfaringer med fleksible spesialkabler levert til oljeindustrien.

De første enhetene er allerede installert i Rubbestadneset. LOS Elektro har inngått en rammeavtale med Bergen og Omland Havnevesen som innebærer leveranser av Zinus Port Power landstrøm til kaiene Dokken, Nykirkekaien, Festningskaien og Containerhavna. I tillegg har de også fått Ålesund havn og Kristiansund Havn. 

LAPP Norway (Miltronic) er stolte av samarbeidet med LOS Elektro. Sammen skapte vi en ny innovasjon som brukes på landstrømsprosjekter med Zinus Port Power. Vi synes det er veldig flott at vi kan bidra til å nå klimamålene med lavere utslipp og renere luft.

zinus-port-power-landstrom-fra-los-elektro

Zinus Port Power brosjyre

Last ned Zinus Port Power brosjyre (PDF)

los-elektro-logo

LOS Elektro

Besøk LOS Elektro sin webside


Fant du denne artikkelen interessant?

– Vi vil gjerne høre fra deg! Kontakt oss med dine spørsmål eller tilbakemeldinger.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en e-post.