CPR og DoP

LAPP Norway (Miltronic) følger CPR (Construction Products Regulation) EN 50575

LAPP Norway (Miltronic) følger CPR (Construction Products Regulation) EN 50575

Vi oppfyller kravene i CPR. Våre produkter produseres etter de strengeste sikkerhetsstandarder og overholder kravene til det europeiske CPR-direktivet. 

Her finner du ytelseserklæringer for nedlastning fra Lapp Kabel angående CPR direktivet ifølge EU direktiv Nr. 305/2011 innenfor rammen av EN 50575:2014 + A1:2016: Dette gjelder blant annet installasjonskabel, signalkabel og kommunikasjonskabel for permanent installasjon i bygninger. For eksempel til belysning, ventilasjon og varme.

Ytelseserklæringene (DoP) finnes foreløpig på engelsk og tysk. Norske er under utarbeidelse.

Mer informasjon om CPR og nye brannkrav til kabler finner du her.

Få svar på Vanlige spørsmål rundt CPR i LAPP sin FAQ (på engelsk).

DoP ytelseserklæringer (Declaration of Performance)

Dokumentene kan lastes ned på flere måter:

  1. Lapp sin oppdaterte liste over CPR-godkjente produkter: http://www.lappkabel.com/cpr.html
  2. Via produktnavnet i tabellen på denne siden
  3. Via denne listen over Lapp-artikkelnummer der du finner DoP dokumentnummer og CPR klassifisering.

Innen hver produktfamilie kan det være ulike CPR klasser. Dette har sammenheng med at brannegenskapene kan være forskjellige for ulike ledertverrsnitt.

I informasjonspakken er også en Readme-Teksttfil til orientering.

 
 
LAPP Kabler
1 ÖLFLEX® CLASSIC 100  300/500V
2 ÖLFLEX® CLASSIC 100  450/750V
3 ÖLFLEX® CLASSIC 100 YELLOW
4 ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 300/500V
5 ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY 450/750V
6 ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 300/500V
7 ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY 450/750V
8 ÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0,6/1kV
9 ÖLFLEX® SMART 108
10 ÖLFLEX® CLASSIC 110
11 ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
12 ÖLFLEX® CLASSIC 110 LT
13 ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE
14 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
15 ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY
16 ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1kV
17 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/ 1 kV
18 ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
19 ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY BK
20 ÖLFLEX® EB
21 ÖLFLEX® EB CY
22 ÖLFLEX® CLASSIC 100 H
23 ÖLFLEX® CLASSIC 110 H
24 ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH
25 ÖLFLEX® CLASSIC 130 H
26 ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH
27 ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BLACK 0,6/ 1 kV
28 ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BLACK 0,6/ 1 kV
29 H1Z2Z2-K
30 ÖLFLEX® HEAT 125 MC
31 ÖLFLEX® HEAT 125 SC
32 05V-K
33 07V-K
34 05Z-K
35 07Z-K
36 UNITRONIC® LiYY
37 UNITRONIC® LiYCY
38 UNITRONIC® LiYY (TP)
39 UNITRONIC® LiYCY (TP)
40 UNITRONIC® EB CY (TP)
41 UNITRONIC® LiHH
42 UNITRONIC® LiHCH
43 UNITRONIC® LiHCH (TP)
44 RE-2Y(ST)Yv
45 RE-2Y(ST)Yv PIMF
46 UNITRONIC® BUS PB Y
47 UNITRONIC® BUS PB H
48 UNITRONIC® BUS EIB Y
49 UNITRONIC® BUS EIB COMBI
50 UNITRONIC® BUS EIB H
51 ETHERLINE® CAT Y
52 ETHERLINE® CAT H
53 UNITRONIC® LAN TP H
54 HITRONIC® HUN
55 HITRONIC® HUW
56 HITRONIC® HRH
57 HITRONIC® HDH

 

Forpliktelser fra distributører - (EU) nr. 305/2011, artikkel 14, nr. 1 s

"Når et produkt blir gjort tilgjengelig på markedet, skal distributørene handle med forsiktighet i samsvar med kravene i denne forskriften." LAPP Norway AS følger forskriftene for følgende produkter:

  LAPP kabler
1 (N)HXMH
2 J-2Y(ST)Y...ST III BD
3 JE-LiYCY...BD
4 JE-LiYCY...BD EB
5 JE-Y(ST)Y...BD
6 JE-Y(ST)Y...BD EB
7 J-Y(ST)Y
8 J-Y(ST)Y Brandmeldekabel
9 N2XCH
10 N2XH
11 NAYY
12 NYCWY
13 NYCY
14 NYM
15 NYY
16 RD-Y(ST)Y
17 J-H(ST)H
18 05Z1-K
19 07Z1-K

 

Kommende CPR-produkter fra LAPP

Oversikten nedenfor er kabler fra LAPP som er testet og godkjent etter CPR. Dette betyr at CPR-etikett på emballasje kan mangle.

Ta kontakt med kundeservice på telefon +47 32 26 13 26 hvis du har spørsmål om CPR-produkter fra LAPP som kommer eller mangler merking.