Single-Pair Ethernet kabler med ett par sparer tid og penger

Single-Pair Ethernet kabler sparer tid og penger

Ethernet kabler med ett lederpar kalt Single-Pair Ethernet kabler, kan redusere installasjonstiden med 75%.

Ethernet-kabler med ett lederpar er tynnere, lettere, samt enklere å installere enn tradisjonelle alternativer med to eller fire lederpar. De er spesialdesignet for å være slanke og enkle å koble til. Sammenlignet med fire-pars kabler reduseres arbeidsinnsatsen med ca. 75 prosent ved bruk av SPE-kabler. En meget gunstig besparelse i tid og penger.

En annen fordel er den tynne diameteren på SPE-kablene, som også løser et økende dilemma: flere og flere kabler må passe inn på stadig mindre plass. På samme måte som et tynt nettbrett har bedre ytelse i dag enn store stasjonære maskiner hadde for noen år siden, blir elektronikken i maskiner mindre, kraftigere og stadig mer koblet til nettverk.

Single-Pair Ethernet kabler når frem til vanskelig tilgjengelige steder

SPE-kabler med ett par ledere er like robuste som tradisjonelle industrielle Ethernet kabler. Single-Pair-Ethernet kabler har også den fordelen at kablene kan dekke betydelig større avstander enn fire-par kabler, som er standardisert for maksimalt 100 meter.

Dermed når Single-Pair Ethernet-kabler steder i installasjonen, som er vanskelig å nå på andre måter. Selv om overføringshastigheten synker til 10 Mbit/s, er det mer enn nok til for eksempel bus-systemer. Det viktigste er høy lokal dekning med ett enkelt nett.

Hva ble Single-Pair Ethernet utviklet for?

SPE-kabler er utviklet for Industry 4.0 og Industrial Internet of Things (IIoT). Denne moderne teknologien krever enhetlig nettverksinfrastruktur på tvers av alle nivåer og systemer, samt dataoverføring i sanntid.

Det klassiske Ethernet, som allerede kobler sammen alle øvre lag i automasjonspyramiden, er ofte uegnet for å koble til det laveste feltnivået, fordi kablene er overdimensjonerte og tilkoblingen er kompleks.

Dette er grunnen til at konvensjonelle feltbusser fortsatt har fordeler i forhold til Ethernet Standard på disse områdene. De brukes til å kontrollere utvekslingen av informasjon mellom sensorer og aktuatorer med kontrollnivået (PLC).

Målet er å erstatte disse BUS-systemene med Single-Pair Ethernet systemer så snart som mulig.

 

Nedskalering – eller downsizing – er en trend som blir mer vanlig i industrien.

Denne trenden vinner frem der det er potensial for å effektivisere arbeid, plass og kostnader. Single-Pair Ethernet er et godt eksempel på dette, og forventes å være det opplagte valget når det gjelder dataoverføring i bransjen de neste årene.

Effektiv teknologi med slanke Single-Pair Ethernet kabler

Gjennom nedskalering kan bedrifter redusere både kostnader, plass og fremfor alt installasjonsarbeid. Mange områder vurderes på nytt, blant annet hvilke kabler og elektriske komponenter som benyttes.

I stedet for en tradisjonell installasjon av storskalaløsning, blir den nye effektive teknologien med slanke Ethernet kabler med ett par stadig mer interessant. Spesielt er SPE-kabler velegnet til overføring over lange avstander og i installasjoner hvor mange sensorer og aktuatorer må være. tilkoblet. Single-Pair Ethernet kan gi en rekkevidde på opptil 1200 m ved 10 Mbit/s.

Mange sensorer trenger kun en lav datahastighet for å kunne sende informasjon til kontrollenheten, for eksempel hvis de kun sender av/på-signal fra tid til annen. For denne oppgaven er 1 Gbit/s Ethernet med Single-Pair Ethernet kabel mer enn nok.

Nye standarder er allerede under utvikling. De nye Standarder som vil muliggjøre overføringshastigheter på 10 Gbit/s selv med ett par ledere, i hvert fall over kortere avstander.

 

Fordeler med Single-Pair Ethernet:

  • Utskifting av feltbusser med fremtidssikre Single-Pair Ethernet-systemer.
  • Standardisering av teknologi i IP-baserte nettverk, fra sensor til ERP eller skyen, til fordel for smarte fabrikker.
  • Ved miniatyrisering til Single-Pair Ethernet kabler sparer man kostnader og oppnår en lettere og plassbesparende løsning. Plassen spiller en viktig rolle, spesielt når det gjelder nettverkssensorer og aktuatorer.
  • Single-Pair Ethernet kabeldesign muliggjør mye raskere og enklere installasjon på stedet og reduserer potensialet for feil ved montering.
  • Kostnadseffektivitet på grunn av eliminering av ekstra gateway’s som tidligere har blitt brukt til å koble feltbusser til standard Ethernet. Ved bruk av Ethernet med ett lederpar, kan feltnivået kobles til uten disse oversetterne.
  • Single-Pair Ethernet bruker PoDL (Power over Data Line) for å forsyne terminalenheter med opptil 50 W via datalinjen. Kan sammenlignes med PoE, som allerede har bevist sin funksjon i dagens Ethernet.
  • Åpen standard med kompatible kabelkomponenter er egnet for universell bruk i hele automasjonsindustrien.

 

Single-Pair Ethernet er en ny og revolusjonerende måte å bygge enkle nettverk med lav datahastighet. LAPP er tidlig ute i markedet og vil lansere en ny familie med flere Single-Pair Ethernet kabler.

Først ut er: Etherline T1 Y flex, for sporadiske bevegelser art.nr 2170922. 
Snart kommer også en versjon for kabelkjeder og en versjon for fast installasjon

Vil du vite mer: 

ETHERLINE T1-Flex Single-Pair Ethernet kabel

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.