Intralogistikk

Intralogistikk produkter og løsninger fra LAPP

Intralogistikk - Fremtidseffektiv flyt av materialer og logistikk fra LAPP.

En verden i stadig endring krever innovative løsninger. Globale trender som digitalisering og automatisering forvandler samfunnet og dermed intralogistikk.

Den tilkoblede verden krymper avstander og skaper rom for ny innovasjon. LAPP møter disse utfordringene med fremtidssikrede løsninger.

Den digitale tidsalderen innen logistikk
Automatisert lager- og transportsystem effektiviserer prosesser, sparer tid og reduserer kostnader. Intelligente komponenter møter kravene til samme-dag-levering og just-in-sequence-produksjon. Sanntids overvåking av lager- og logistikkprosesser via IoT gir nøyaktig informasjon for prognoser og optimalisering.

Realiserer ditt potensial med LAPP
Optimal sammenkobling av lager og logistikk, krever en rekke forskjellige teknologier for kabelinstallasjoner. LAPP kabler er fleksible, slitesterke og pålitelige under krevende forhold. De tilbyr høy båndbredde for digitaliserte lagerprosesser og oppfyller kravene til PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP og ASI.

Forbedret lagerlogistikk
LAPPs tilkoblingsløsninger kan hjelpe deg med optimalisering av lagerstyring, styring av forsyningskjeder, kostnadskontroll, HR, risikostyring og sikkerhet. Optimal koordinering gjennom automatisert intralogistikk skaper enormt potensiale:

 • Høyere effektivitet
 • Kostnadsbesparelser
 • Økt sikkerhet
 • Færre feil
 • Optimalisert styring av materialflyt

LAPP muliggjør optimale lagernettverk:

 • Tilkoblingsklare kabler
 • Bredt produktsortiment for alle vanlige protokollstandarder
 • Løsninger for industriell produksjonslogistikk

LAPP håndterer materialer og produkter innen produksjonen for å oppnå smidige flyt fra råvarelager til ferdig produkt. Vi møter kravene til skreddersydd produksjon og just-in-sequence-leveranser.

LAPP løsninger for intralogistikk:

 • Kundespesifikke kabler
 • Servokabler i henhold til bransjestandard
 • Komplekse kabelkjedeløsninger
 • Utvikling, konstruksjon og kundespesifikke løsninger
 • Levering for installasjon på stedet
 • Feltlogistikk - Effektivitet og pålitelighet utenfor lageret
   

Lagerlogistik
Lagerlogistikk omfatter mottak av gods, håndtering og transport, lagring og organisering, plukking og pakking på lageret. En velfungerende lagerlogistikk er derfor avgjørende for alle strategier, prosedyrer og organisatoriske tiltak med sikte på å sikre smidige lagerprosesser inkludert lagerstyring, styring av leverandørkjeder, kostnadskontroll, HR, risikostyring og sikkerhet.

Optimal koordinering gjennom automatisert intralogistikk skaper en enorm potensial: høyere effektivitet, kostnadsbesparelser, økt sikkerhet, færre feil og optimalisert styring av materialflyt.

LAPP muliggjør det beste lagernettverket ved for eksempel å bruke ferdigkoblede kabeler for å redusere håndteringen, minimere feil og spare tid ved montering. Vi tilbyr også et bredt produktsortiment for alle vanlige protokollstandarder som PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP og ASI.
 

Produksjonslogistikk
Produksjonslogistikk handler om håndtering og transport av materiale og produkter innen produksjonen, med sikte på å oppnå smidig og optimal vareflyt fra råvarelageret gjennom produksjonen og videre til det ferdige produktet. Målet er å forkorte produksjonstiden fra ordren opprettes til produktet er ferdig.

Også her påvirkes oppgavene av teknologiske utviklinger som for eksempel Industri 4.0, inkludert kravene til skreddersydd produksjon tilpasset kundenes individuelle behov.

Kun et nettverksbasert, automatisert system for produksjonslogistikk kan håndtere denne oppgaven - spesielt når kravene også omfatter just-in-sequence-leveranser eller produksjon av individuelle partier.

LAPP er spesialisert på individuelle behov og tilbyr et omfattende utvalg av kundespesifikke kabler, fra servokabler i henhold til bransjestandard til komplekse kabelkjedeløsninger. Vi hjelper deg fra utvikling og design til kundespesifikke interne tester, levering eller installasjon på stedet - for både mindre partistørrelser eller serieproduksjon.
 

Feltlogistikk
Feltlogistikk refererer til håndtering og transport av materiale og produkter utenfor lageret eller produksjonsanlegget, for eksempel i havner når godskontainere losses fra skip via kraner og flyttes med lastebiler eller andre spesialkjøretøy for videre transport.

Feltlogistikk håndterer flytting av produkter til en bestemt plass, for eksempel ekstern service, samt returer, for eksempel reparasjon eller lagring.

En optimal oversikt over flyten samt plasseringen og tilgjengeligheten til gods er avgjørende, spesielt utenfor lageret. Også her åpner digitalisering og automatisering nye muligheter som sikrer mer effektive prosesser, økt sikkerhet og en perfekt koordinert materiellflyt som fører til fornøyde kunder.

Intralogistikk løsninger fra LAPP

LAPP - Din partner for fremtidssikret intralogistikk
LAPPs ekspertise og innovative produkter hjelper deg med å optimalisere din intralogistikk og skape en effektiv og sikker materialhåndtering. Kontakt oss i dag for å diskutere dine spesifikke behov.

Applikasjoner
Applikasjoner i den digitale tidsalderen byr på komplekse utfordringer, men samtidig skaper de store muligheter for innovasjon og nye løsninger. Bruksområdene er mangfoldige, og fordelene er betydelige.

Kraner og Traverskraner (produksjon/felt)

Kraner og Traverskraner (produksjon/felt)
Kraner og traverskraner spiller en viktig rolle i transport av tunge laster innenfor intralogistikk og andre industrielle områder. Kraner håndterer ofte krevende laster på byggeplasser, havner, fabrikker og lager, mens traverskraner er spesialdesignet for vertikal lasthåndtering i verksteder og ved monteringsarbeid.

LAPPs tilkoblingsløsninger forenkler denne prosessen med et bredt spekter av produkter. Fleksible og robuste kabelkjeder beskytter kabler og sikrer pålitelig energiforsyning, selv under ekstreme forhold med mye bevegelse og vibrasjoner. Våre kabler og kontakter er også motstandsdyktige mot olje, kjemikalier og UV-stråling.

Sikkerhet, som er avgjørende i intralogistikk, er garantert med flammehemmende kabler og pålitelig dataoverføring gjennom våre industrielle Ethernet-løsninger, som styrer moderne kraner og traverskraner utstyrt med sensorer og IoT-teknologi.

Transportører (lager/produksjon/felt)

Transportører (lager/produksjon/felt)
Transportører er mekaniske systemer som brukes til å flytte materiale fra ett sted til et annet, med målet om å optimalisere materialflyten og forbedre produksjons- og logistikksystemene.

LAPP muliggjør pålitelig og sikker energi- og dataoverføring for ulike transportører, fra transportbånd og skruetransportører, gjennom innovative tilkoblingsløsninger.

Våre kabelkjeder sikrer pålitelig energiforsyning og beskytter kabler selv under belastning, mens våre datakabler og industrielle Ethernet-løsninger muliggjør rask og feilfri dataoverføring i moderne transportørsystemer.

Lastebiler og Gaffeltrucker (lager/produksjon/felt)

Lastebiler og Gaffeltrucker (lager/produksjon/felt)
Lastebiler og gaffeltrucker spiller en avgjørende rolle i materialhåndtering og logistikk. LAPP støtter ulike bruksområder for disse kjøretøyene med fremtidsrettede løsninger som sikrer pålitelig energi- og dataoverføring.

Våre kabelkjedesystem beskytter kabler og sikrer stabilitet under de mest krevende forhold, mens våre datakabler og industrielle Ethernet-løsninger muliggjør pålitelig dataoverføring for moderne kjøretøy utstyrt med sensorer og IoT-teknologi.

Autonome Mobile Roboter (lager/produksjon/felt)

Autonome Mobile Roboter (lager/produksjon/felt)
Autonome mobile roboter (AMR) er utstyrt med avansert teknologi for å utføre oppgaver autonomt. LAPP tilbyr tilkoblingsløsninger som gir AMR-er bevegelsesfrihet og fleksibilitet, og som sikrer pålitelig ytelse selv under kontinuerlig bevegelse. AMR brukes på lager og i distribusjonssentere til blant annet å transportere varer, fylle hyller, plukke og flytte produkter samt pakking.

Våre testede løsninger muliggjør effektiv bruk av AMR-er i hele logistikksystemet.

Automatiserte Lagrings- og søke/hente-systemer (lager)

Automatiserte Lagrings- og søke/hente-systemer (lager)
Automatiserte lagrings- og søke/hente-systemer (ASRS) effektiviserer prosessen med å lagre og hente varer på lager eller distribusjonssentre.

LAPP sine høyfleksible kabler og kabelkjeder sikrer stabil strømforsyning og pålitelig dataoverføring for ASRS, og muliggjør nøyaktig styring av lagring og henting av varer. Pålitelig datakommunikasjon er ivaretatt med våre robuste datakabler og Industrielle Ethernet løsninger.

Robotsystemer (lager/produksjon)

Robotsystemer (lager/produksjon)
Robotsystemer automatiserer arbeidsprosesser for å øke effektivitet og presisjon.

LAPP tilkoblingsløsninger sikrer pålitelig energi- og dataoverføring for robotsystemer, og muliggjør sikker datakommunikasjon mellom sensorer, kontrollsystemer og roboter.

Vi har robuste høyfleksible kabler og torsjonskabler, kontakter, kabelkjedesystemer, datakabling og industrielle Ethernet-løsninger som tåler de mest krevende miljøer.

Automatisk Lagring av smådeler

Automatisk Lagring av smådeler
Automatisk lagring av små deler effektiviserer prosessen med å lagre og hente små gjenstander.

LAPP tilkoblingsløsninger sikrer pålitelig strømforsyning og rask dataoverføring for disse systemene, og muliggjør nøyaktig styring av lagrings- og transportprosesser.


KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel