Instrumentering og automatisering

I dagens industri spiller instrumentering og automatisering en stadig større rolle. Prosesser som tidligere ble utført av mennesker utføres nå maskinelt. Disse prosessene må nøye overvåkes eller styres, slik at man har kontroll på produksjonsprosessen.

Kabler til automatisering og instrumentering fra LAPP Norway

Kabler til automatisering og instrumentering fra LAPP Norway

Instrumentering
Industrielle prosesser krever løpende overvåking, og dette skjer ved hjelp av ulike typer følere/givere som knyttes direkte til PLS’er eller andre enheter som overvåker og styrer installasjonen eller prosessen.

Informasjonen samles ofte på oversiktlige instrumentpaneler, eller overføres digitalt til sentrale kontrollrom.

Automatisering
Automatisering/mekanisering, er teknikken man bruker for å få systemer til å fungere uten, eller med liten grad av menneskelig medvirkning. Automatisering benyttes på alle områder hvor det er ønskelig å erstatte menneskelig arbeidskraft med selvvirkende systemer.

Automatisering blir brukt i alt fra maskiner og kjemiske prosesser, til administrative systemer som regnskapssystemer og lønnsutbetalingssystemer.

Felles for både instrumentering og automatisering er at man trenger kabler og givere som er egnet for oppgaven de skal utføre. De må tåle støy samt de mekaniske, kjemiske og miljømessige påvirkningene de blir utsatt for.

Vi har et bredt utvalg av produkter velegnet for automatisering, instrumentering og prosess-styringssystemer samt for signal- og overvåkingssystemer.

Hos oss får du kvalifiserte råd om valg av produkter og løsninger for din bedrift.KONTAKT OSS MED DIN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

Våre erfarne ingeniører og rådgivere hjelper deg gjerne.

-Vi kan fakturere gjennom din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.


Kontakt oss - Send oss en forespørsel