Produkter av ikke-russisk opprinnelse - EU No. 833

LAPP produkter av ikke-russisk opprinnelse

Bekreftelse på overholdelse av (EU) nr. 833/2014

LAPP Norge bekrefter at vi er kjent med forordning (EU) nr. 833/2014 av 31. juli 2014 om restriktive tiltak på bakgrunn av Russlands handlinger som destabiliserer situasjonen i Ukraina, og at vi, og alle produkter vi leverer, er i samsvar med kravene i (EU) nr. 833/2014.


SPØRSMÅL VEDRØRENDE RUSSISK OPPRINNELSE

– Kontakt oss, vi hjelper deg gjerne med dine spørsmål.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.