Åpenhetsloven

LAPP Norway følger Åpenhetsloven og tilrettelegger for arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

LAPP Norway følger Åpenhetsloven og tilrettelegger for arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

LAPP Norway respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover, samt å sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Dette er godt forankret i vår ledelse, våre prosesser og dokumenter for virksomhetsstyring.

Vi arbeider kontinuerlig for å sikre at vi respekter grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i vår egen virksomhet, våre forretningspartnere og i leverandørkjeden vår.

Mer informasjon finner du i vår informasjonsfolder: