Etiske retningslinjer for leverandører

Etiske retningslinjer for våre leverandører

LAPP jobber kontinuerlig for å fremme bærekraften til produkter og løsninger,  ved å kombinere sosiale, miljømessige og etiske prinsipper i vår forretningsdrift. På denne måten, skaper vi muligheten for oss selv, våre leverandører og våre kunder til å møtes samfunnets og miljøets nåværende og fremtidige behov.

Vi forventer at våre leverandører overholder gjeldende lover, regler og følger standarder for miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG-standarder). Vi forventer at våre leverandører arbeider for å implementere disse standardene blant sine egne leverandører.

Disse retningslinjene beskriver grunnleggende krav LAPP stiller til sine leverandører og samarbeidspartnere i forhold til å drive ansvarlig og etisk virksomhet.


SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.