Ressurseffektiv drift av bygninger og anlegg

Bærekraft
Buildings-and-plants v2

I våre bygg og anlegg er det her våre verdier settes ut i livet. Dette betyr en forpliktelse til å planlegge, bygge og drifte våre bygninger og anlegg på en bærekraftig måte. Det inkluderer også å identifisere kildene til det største energiforbruket og optimalisere det.

LAPP har siden 2019 kjøpt 100 prosent grønn energi i Tyskland, supplert med egen solenergi og geotermisk oppvarming. De fleste av LAPP's største produksjonsanlegg er ISO 14001-sertifiserte og salgsselskapene følger gradvis etter. Tjue av våre selskaper i LA EMEA-regionen samarbeider tett som en del av en ISO 50001 matrisesertifisering.

Det høye kvalitetsnivået sikres gjennom konsistent kvalitetsarbeid i henhold til ISO 9001, der høyeste prioritet er produkter med høy pålitelighet og lang levetid.


Vår forpliktelse til infrastruktur og produksjon:

  • Kontinuerlig reduksjon av strømforbruket i egne bygg, i tillegg til kjøp av grønn elektrisitet (hovedsakelig i Tyskland) og bruk av fornybar energi, enten via strømnettet eller fra egen produksjon.
  • Reduksjon av produksjonsavfall gjennom prosessoptimalisering og integrering av resirkuleringskonsepter for plast og kobber, enten direkte i produksjonen eller gjennom tett samarbeid med resirkuleringseksperter.
  • Aktivt fremme CO2-nøytralitet under område 1 og 2 i Klimagassprotokollen gjennom renovering av bygninger og integrerte konsepter for bruk av energi.

Eksempel: LAPP's europeiske hovedkvarter i Stuttgart

Nye kontorer, konferanserom og en utstillingsavdeling dedikert til selskapets historie ble opprettet ved LAPPs energioptimaliserte, 9000 kvadratmeter store europeiske hovedkvarter.

Takket være geotermisk oppvarming i kombinasjon med solceller og grønne tak, er det rundt 440 CO2-optimaliserte kontorarbeidsplasser. Det legges vekt på geotermisk oppvarming, som drives av strøm fra solceller. CO2-balansen bidrar også til noen få andre faktorer: Automatiske sollyskontrollerte persienner holder innetemperaturen nede og reduserer behovet for klimaanlegg.

Et stort antall sykkelstativer og ladestasjoner for elbiler skaper insentiver for ansatte å komme seg på jobb på en miljøvennlig måte.

Siden august 2021 har vi kunnet skryte av prisen "Bike-friendly employer", utgitt av ADFC (German Bicycle Club).


KONTAKT OSS

– Vi hjelper deg gjerne.

Ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.