Våre kjerneverdier

LAPP Norway (Miltronic) jobber SMART med våre definerte kjerneverdier og samarbeidsfilosofi.

Vi jobber tett på, samarbeider og opptrer modig med ansvarlighet og respekt i bransjen.

Her kan du se våre kjerneverdier S.M.A.R.T.

 

Samarbeid

Vi deler erfaringer, tenker helhetlig, tar ansvar for egne og respekterer andres oppgaver, legger forholdene til rette for hverandre og viser omtanke.

Modig

Vi oppmuntrer hverandre til nyskapning og kreativitet, vi er ambisiøse og stimulerer alle til å bidra, vi utfordrer omverdenen og oss selv.

Vi er nysgjerrige og stimulerer til selvstendig og kollektiv kompetanseheving og utvikling.

Vi våger å gi - og tar åpent imot konstruktive tilbakemeldinger.

Ansvarlig

Vi stiller krav til oss selv og hverandre og vi respekterer beslutninger som er tatt.

Vi bruker vår kompetanse til beste for bedriften og våre omgivelser, vi hjelper hverandre til systematiske og kontinuerlige forbedringer.

Vi opptrer sannferdig, ærlig og i tråd med gjeldende lover og regler, vi setter etiske retningslinjer høyt og lever opp til våre egne etablerte verdier.

Respekt

Vi opptrer respektfullt og høflig overfor mennesker rundt oss. Vi bryr oss om hverandre og respekterer andres tenkemåte og verdier.

Vi verdsetter mangfold og opptrer inkluderende i forhold til våre omgivelser og er åpne for forandringer og andres innspill.

Tett på

Vi gjør det vi sier og vi sier det vi gjør

Vi leverer som lovet, kommuniserer presist og utviser handlekraft med fokus på det som er viktig

Vi er involvert i menneskene rundt oss, utviser engasjement og arbeider aktivt for å imøtekomme andres forventninger.