Produkter og løsninger til ulike hygienesoner innen næringsmiddelindustrien

Ved å tilrettelegge for produksjon av mat og på komponentnivå, kan du få en tryggere produksjonskjede som gir mindre vedlikehold med reduserte kostnader og lavere nedetid.

I over 50 år har vi hjulpet Norske bedrifter med trygge produkter og løsninger, slik at produksjonskjeden ivaretar regelverk og krav til hygienisk drift. Vi leverer løsninger til alle deler innen næringsmiddelproduksjonen. Disse kan deles inn i 3 ulike hygienesoner:

1. MAT-SONE

Områder hvor maskindeler som blandere, fylledyser, blader og kniver kommer i direkte kontakt med matvarer.

Hygienesone 1 mat-sone områder hvor maskindeler som blandere, fylledyser, blader og kniver kommer i direkte kontakt med matvarer.

Kabler, komponenter og maskineri er underlagt de strengeste hygienekrav for at mat og drikke som produseres skal være trygg og egnet til å inntas. 

I henhold til prinsipper om hygienisk utforming i potensielle kontaktområder, anbefales det at kabler legges i rustfrie rør eller beskyttelsesslanger.

Spesialprodukter til næringsmiddelindustrien har hygienisk design som minimerer risiko for mikrobiologisk, kjemisk eller fysisk forurensning. Våre produkter til mat-sonen er hygienisk designet helt ned på komponentnivå for å tåle kjemikalier, mekanisk slitasje og kravene til næringsmiddelindustrien.

SKINTOP® HYGIENIC

SKINTOP® HYGIENIC

Hygienisk designede nipler og kabelgjennomføringer i rustfritt stål.
SILVYN® HYGIENIC

SILVYN® HYGIENIC

Hygienisk designede slangenipler og koblinger i rustfritt stål.
SKINTOP® ST-M

UNITRONIC® SENSORKABEL

Sensorkabel for driftssikker kommunikasjon.
SKINTOP® MULTI

FLEXIMARK® Merkesystem

Merking av kabel og komponenter.

2. SPRUTSONE

Områder, maskiner og komponenter som kommer i kontakt med mat i sprutsoner ved sprut og drypp.

Hygienesone 2 sprutsone er områder, maskiner og komponenter som kommer i kontakt med mat via sprut og drypp.

Dråper og matrester skal ikke kunne føres tilbake til produksjonsprosessen og føre til forurensning.

Anleggets komponenter, materialer og design er avgjørende for at matforurensning ikke kan skje og at anlegget kan holdes i drift så lenge som mulig.

Hygienisk design på komponentnivå reduserer tiden det trengs for å rengjøre produksjonsmaskiner og anlegg.

Behovet for konsentrasjon av rengjøringsmiddel og desinfeksjonsmiddel reduseres og du sparer kostnader og miljø.

ÖLFLEX® ROBUST kabler med høy mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet.

ÖLFLEX® ROBUST

Robuste kabler med høy mekanisk og kjemisk motstandsdyktighet.
SILVYN® HYGIENIC / SILVYN® FG

SILVYN® HYGIENIC / SILVYN® FG

Hygienisk designede slangenipler og koblinger i rustfritt stål.
UNITRONIC® SENSOR HD M12

UNITRONIC® SENSORKABEL

Sensorkabel for driftssikker kommunikasjon.
FLEXIMARK® Merkesystem

FLEXIMARK® Merkesystem

Merking av kabel og komponenter.

3. UTENFOR MAT-SONE

Alle deler av anlegget som ikke er i direkte kontakt med mat, slik som transportbånd og pakkemaskiner.

Hygienesone 3 utenfor mat-sone omfatter alle deler av anlegget ikke i direkte kontakt med mat, slik som transportbånd, pakkemaskiner, samt utstyr som ligger utenfor vaskeområder.

Oppsamling av smuss kan unngås ved bruk av korrekt kabelinstallasjon som tar hensyn til hygienisk vedlikehold.

Områdene rengjøres ofte sammen med mer følsomme områder, noe som kan medføre høye kjemiske og mekaniske belastninger på komponenter og utstyr.

Komponenter som tåler kjemisk, termisk og mekanisk belastning anbefales.

ÖLFLEX® CLASSIC 110 series

ÖLFLEX® CLASSIC 110 series

Oljeresistente og robuste kabler som er velegnet til bruk i tøffe miljøer.
ÖLFLEX® HEAT

ÖLFLEX® HEAT EWKF

Silikonkabler med økt mekanisk styrke har lengre levetid under tøffe forhold enn konvensjonelle silikonkabler.
SKINTOP® ST-M og SKINTOP® MULTI

SKINTOP® ST-M og SKINTOP® MULTI

Kabelgjennomføringer og nipler av polyamid med IP 69 og multi-foringssystem med nyskapende gel teknologi.
Merkesystem for merking av kabel, ledning, slanger og komponenter.

FLEXIMARK® Merkesystem

Merkesystem for merking av kabel, ledning, slanger og komponenter.

Hos oss får du rådgivning og veiledning fra eksperter. Ta kontakt!
Vi har løsningene som oppfyller de strengeste krav innen farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien.

SEND OSS EN FORESPØRSEL ELLER BESTILLING

– Vi kan fakturere via din foretrukne grossist.

Fyll ut skjemaet, ring oss på telefon 32 26 13 26 eller send oss en epost.

Kontakt oss - Send oss en forespørsel